Titulinis > Mokymosi objektai

Mokymosi objektų sąrašas


Pasižiūrėję animacinį filmą „Senas nebūtinai turi būti liūdnas“ mokėsite apibūdinti veikėjus, skirti temą ir pagrindinę mintį (idėją), teiginius pagrįsti tekstu. Galėsite atlikti kūrybinę užduotį „Vieno seno daikto istorija“.
Peržiūrėta: 7836

Skaitydami formulinę pasaką, humoristinį prozos tekstą ir eilėraštį, mokysitės suvokti humoristinio teksto prasmę, vertybes ir struktūrą, vertinti juokingą įvykį, žodžių žaismą eilėraštyje.
Peržiūrėta: 4932

Sukursite komiksą apie nuotykius negyvenamoje saloje. Galite naudotis pagalba.

Peržiūrėta: 8040

Sukursite komiksą-nuotykių istoriją, kurioje veikėjai patirs įvairių išmėginimų, kad atgautų prarastą juoką, pavogtą laiką arba susigrąžintų atmintį (pasirinkite vieną situaciją). Komiksą kursite laikydamiesi laiko nuoseklumo ir pasakojimo kompozicijos (užuomazga, intriga, kulminacija, atomazga) reikalavimų. Kad nesikartotų tie patys žodžiai, pavartosite sinonimų, frazeologizmų.

Peržiūrėta: 19694

Parengsite laikraštį apie pramogas ir nuotykius.
Peržiūrėta: 3906

Savo ar išgalvoto veikėjo vardu parašysite laišką vasarai.
Peržiūrėta: 5904

Pristatysite draugams tikrą ar išgalvotą pramogų parką.

Peržiūrėta: 3202

Naudodamiesi šablonu sukursite pasakojimą apie nebūtą atsitikimą jums einant į mokyklą ar grįžtant iš jos. Rašydami prisiminsite pasakojimo sandarą: užuomazga, veiksmo eiga, kulminacija, atomazga. Jei su klasės draugais sukursite daugiau nebūtų istorijų, jas galėsite susegti į klasės fantastinių istorijų knygą.
Peržiūrėta: 8800

Prisiminsite patį linksmiausią knygos veikėją ir trumpai jį aprašysite.
Peržiūrėta: 3502

Trumpai aprašysite nuotykių knygos veikėją, įvertinsite jo poelgius.
Peržiūrėta: 4533
Pasirinkite veiklos sritis: