Titulinis > Mokymosi objektai

Mokymosi objektų sąrašas


Pasižiūrėję animacinį filmą „Senas nebūtinai turi būti liūdnas“ mokėsite apibūdinti veikėjus, skirti temą ir pagrindinę mintį (idėją), teiginius pagrįsti tekstu. Galėsite atlikti kūrybinę užduotį „Vieno seno daikto istorija“.
Peržiūrėta: 14528

Skaitydami formulinę pasaką, humoristinį prozos tekstą ir eilėraštį, mokysitės suvokti humoristinio teksto prasmę, vertybes ir struktūrą, vertinti juokingą įvykį, žodžių žaismą eilėraštyje.
Peržiūrėta: 6808

Sukursite komiksą apie nuotykius negyvenamoje saloje. Galite naudotis pagalba.

Peržiūrėta: 15073

Sukursite komiksą-nuotykių istoriją, kurioje veikėjai patirs įvairių išmėginimų, kad atgautų prarastą juoką, pavogtą laiką arba susigrąžintų atmintį (pasirinkite vieną situaciją). Komiksą kursite laikydamiesi laiko nuoseklumo ir pasakojimo kompozicijos (užuomazga, intriga, kulminacija, atomazga) reikalavimų. Kad nesikartotų tie patys žodžiai, pavartosite sinonimų, frazeologizmų.

Peržiūrėta: 33170

Parengsite laikraštį apie pramogas ir nuotykius.
Peržiūrėta: 5696

Savo ar išgalvoto veikėjo vardu parašysite laišką vasarai.
Peržiūrėta: 9099

Pristatysite draugams tikrą ar išgalvotą pramogų parką.

Peržiūrėta: 4773

Naudodamiesi šablonu sukursite pasakojimą apie nebūtą atsitikimą jums einant į mokyklą ar grįžtant iš jos. Rašydami prisiminsite pasakojimo sandarą: užuomazga, veiksmo eiga, kulminacija, atomazga. Jei su klasės draugais sukursite daugiau nebūtų istorijų, jas galėsite susegti į klasės fantastinių istorijų knygą.
Peržiūrėta: 15354

Prisiminsite patį linksmiausią knygos veikėją ir trumpai jį aprašysite.
Peržiūrėta: 5442

Trumpai aprašysite nuotykių knygos veikėją, įvertinsite jo poelgius.
Peržiūrėta: 7387
Pasirinkite veiklos sritis: