Titulinis > Mokymosi objektai

Mokymosi objektų sąrašas


Pristatysite draugams tikrą ar išgalvotą pramogų parką.

Peržiūrėta: 2162

Prisiminsite patį linksmiausią knygos veikėją ir trumpai jį aprašysite.
Peržiūrėta: 2564

Parengsite laikraštį apie pramogas ir nuotykius.
Peržiūrėta: 2762

Skaitydami formulinę pasaką, humoristinį prozos tekstą ir eilėraštį, mokysitės suvokti humoristinio teksto prasmę, vertybes ir struktūrą, vertinti juokingą įvykį, žodžių žaismą eilėraštyje.
Peržiūrėta: 2993

Trumpai aprašysite nuotykių knygos veikėją, įvertinsite jo poelgius.
Peržiūrėta: 3202

Savo ar išgalvoto veikėjo vardu parašysite laišką vasarai.
Peržiūrėta: 4131

Sukursite komiksą apie nuotykius negyvenamoje saloje. Galite naudotis pagalba.

Peržiūrėta: 5415

Pasižiūrėję animacinį filmą „Senas nebūtinai turi būti liūdnas“ mokėsite apibūdinti veikėjus, skirti temą ir pagrindinę mintį (idėją), teiginius pagrįsti tekstu. Galėsite atlikti kūrybinę užduotį „Vieno seno daikto istorija“.
Peržiūrėta: 5602

Naudodamiesi šablonu sukursite pasakojimą apie nebūtą atsitikimą jums einant į mokyklą ar grįžtant iš jos. Rašydami prisiminsite pasakojimo sandarą: užuomazga, veiksmo eiga, kulminacija, atomazga. Jei su klasės draugais sukursite daugiau nebūtų istorijų, jas galėsite susegti į klasės fantastinių istorijų knygą.
Peržiūrėta: 6457

Sukursite komiksą-nuotykių istoriją, kurioje veikėjai patirs įvairių išmėginimų, kad atgautų prarastą juoką, pavogtą laiką arba susigrąžintų atmintį (pasirinkite vieną situaciją). Komiksą kursite laikydamiesi laiko nuoseklumo ir pasakojimo kompozicijos (užuomazga, intriga, kulminacija, atomazga) reikalavimų. Kad nesikartotų tie patys žodžiai, pavartosite sinonimų, frazeologizmų.

Peržiūrėta: 14745
Pasirinkite veiklos sritis: