Išdaigų miestelis

Peržiūrėta: 63930
Atsisiųsti Temos informacija

2 rinkinys

Skaitydami formulinę pasaką, humoristinį prozos tekstą ir eilėraštį, mokysitės suvokti humoristinio teksto prasmę, vertybes ir struktūrą, vertinti juokingą įvykį, žodžių žaismą eilėraštyje.

Peržiūrėta: 5606