Titulinis > Temos > Išminties šaltinis > Kuriu > Veikėjo charakteristika

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Veikėjo charakteristika

MO nr.

556

Gebėjimai

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai atpasakoti tekstą ar jo dalį, neiškreipiant esmės. Rasti nurodytą informaciją tekste.

2.1.6. Pateikti smulkiosios tautosakos kūrinių pavyzdžių: mįslių, patarlių, gamtos garsų mėgdžiojimų, skaičiuočių, pajuokavimų. Atpažinti pasaką, sakmę, padavimą, pasakėčią, eilėraštį.

2.1.7. Aptarti kūrinio veiksmo vietą ir laiką, veikėjus, veiksmą.

2.1.9. Suprasti, kad nuomonę reikia pagrįsti.

3.1.7. Vartoti sinonimus, kad būtų išvengta kartojimosi. Vartoti vaizdingus žodžius, frazeologizmus.

Mokymosi uždaviniai

Kurdamas tekstus vartosiu smulkiosios tautosakos pavyzdžių.

Parengsiu veikėjo - gyvūno charakteristiką.