Titulinis > Mokymosi objektai

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Kultūros jungtys: tautosaka, tautodailė ir menas

MO nr.

5254

Gebėjimai

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.2. Skirti teksto tikslą, temą, pagrindinę mintį.

2.1.7. Aptarti kūrinio veiksmo vietą ir laiką, veikėjus, veiksmą.