Informacija apie objektą

MO pavadinimas

1 rinkinys

MO nr.

1942

Gebėjimai

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai atpasakoti tekstą ar jo dalį, neiškreipiant esmės. Rasti nurodytą informaciją tekste.

2.1.5. Suprasti, kad išvadas, daromas skaitant, reikia pagrįsti.

2.1.9. Suprasti, kad nuomonę reikia pagrįsti.

Mokymosi uždaviniai

Grąžinsiu pabirusius iš teksto žodžius pagal prasmę.

Sudėliosiu sakinius eilės tvarka.

Sudėliosiu teiginius pagal svarbumą.

Įvertinsiu teiginio teisingumą.

Surasiu rimą.