Informacija apie objektą

MO pavadinimas

1 rinkinys

MO nr.

3750

Gebėjimai

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai atpasakoti tekstą ar jo dalį, neiškreipiant esmės. Rasti nurodytą informaciją tekste.

2.1.2. Skirti teksto tikslą, temą, pagrindinę mintį.

2.1.5. Suprasti, kad išvadas, daromas skaitant, reikia pagrįsti.

2.1.7. Aptarti kūrinio veiksmo vietą ir laiką, veikėjus, veiksmą.

2.1.9. Suprasti, kad nuomonę reikia pagrįsti.

Mokymosi uždaviniai

Sudėliosiu atsiliepimą apie perskaitytą ištrauką.

Rasiu tinkamiausią žodį, kad kuriamas tekstas būtų rišlus.

Nurodysiu skaitytų ištraukų temą, problemą, pagrindinę mintį.

Veikėjų bruožus pagrįsiu citatomis iš tekstų.

Apibūdinsiu veikėjų poelgius.