Informacija apie objektą

MO pavadinimas

2 rinkinys

MO nr.

1943

Gebėjimai

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.8. Atpažinti tekste kalbinės raiškos priemones: sinonimus, antonimus, frazeologizmus, palyginimus, kreipinius, įasmeninimus, pakartojimus, epitetus, retorinius klausimus, ir paaiškinti jų paskirtį.

2.1.9. Suprasti, kad nuomonę reikia pagrįsti.

Mokymosi uždaviniai

Surasiu pakartojimus bei palyginimus.

Paaiškinsiu eilėraščio vaizdų prasmę.

Surasiu rimą.

Suvoksiu eilėraščio pavadinimo prasmę.

Sudėliosiu posmus eilės tvarka.

Palyginsiu skirtinguose eilėraščiuose piešiamus gamtos vaizdus ir nuotaiką.