Titulinis > Temos > Teatro aikštė > Skaitau > 2 rinkinys

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

2 rinkinys

MO nr.

2453

Gebėjimai

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

2.2. Atsižvelgiant į mokymosi tikslą dirbti su skirtingo pobūdžio (taip pat ir įvairialypės informacijos) tekstais: rasti informaciją nurodyta tema nurodytuose šaltiniuose. Tinkamai ją atsirinkti ir pagal nuorodas suklasifikuoti.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai atpasakoti tekstą ar jo dalį, neiškreipiant esmės. Rasti nurodytą informaciją tekste.

2.1.5. Suprasti, kad išvadas, daromas skaitant, reikia pagrįsti.

2.1.7. Aptarti kūrinio veiksmo vietą ir laiką, veikėjus, veiksmą.

2.1.9. Suprasti, kad nuomonę reikia pagrįsti.

2.2.2. Rasti informaciją nurodytuose žodiniuose ir nežodiniuose (pvz., diagramose) šaltiniuose.

Mokymosi uždaviniai

Apibūdinsiu veikėjus.

Rasiu informaciją grožiniame ir pažintiniame tekste.

Paaiškinsiu tarptautinius žodžius.

Kursiu rišlų tekstą, sugrąžindamas pabirusius žodžius.

Sudėliosiu įvykių seką.

Paaiškinsiu veikėjų potyrius.