Titulinis > Temos > Išdaigų miestelis > Žiūriu > „Ar jūs žinot tą dainelę?“

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

„Ar jūs žinot tą dainelę?“

MO nr.

611

Gebėjimai

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

Žinios ir supratimas

2.1.7. Aptarti kūrinio veiksmo vietą ir laiką, veikėjus, veiksmą.

2.1.8. Atpažinti tekste kalbinės raiškos priemones: sinonimus, antonimus, frazeologizmus, palyginimus, kreipinius, įasmeninimus, pakartojimus, epitetus, retorinius klausimus, ir paaiškinti jų paskirtį.

2.1.9. Suprasti, kad nuomonę reikia pagrįsti.

3.1.9. Suprasti, kad apie tą patį dalyką galima rašyti skirtingai, nes tai priklauso nuo rašytojo tikslo. Skirti dalykinį ir meninį aprašymą.

Mokymosi uždaviniai

Suprasiu, kas kelia juoką kūrinyje.

Susipažinsiu su nebyliojo kino bruožais.

Sukursiu scenarijų nebyliajam filmui.