Informacija apie objektą

MO pavadinimas

I rinkinys

MO nr.

3722

Gebėjimai

1.1. Nurodyti aiškiai išreikštus autoriaus tikslus (informuoti, sudominti, įtikinti). Suformuluoti klausomo teksto temą, tiesiogiai išreikštą pagrindinę mintį.

1.2. Vertinti klausomo teksto turinį ir raišką bei kalbėjimo kultūrą: išsakyti savo nuomonę, remiantis patirtimi.

1.3. Sąmoningai klausytis, taikyti mokytojo pasiūlytas aktyvaus klausymosi strategijas.

1.5. Tiksliai, aiškiai informuoti: apibūdinti daiktą, vietą, gyvūną, asmenį, nuosekliai papasakoti įvykį (Kaip tai atsitiko?), paaiškinti nesudėtingą procesą (Kaip tai daroma?).

1.6. Siekiant saviraiškos ir sudominti pasakoti nuotykius, įvykius, grįstus patirtimi bei išmone.

1.9. Reikšti mintis žodžiu taisyklinga ir stilinga kalba: paisyti kalbos normų, kalbėti tiksliai ir aiškiai.

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

Žinios ir supratimas

1.1.1. Suprasti klausymosi svarbą bendraujant ir laikytis susitartų tinkamo klausymosi taisyklių.

1.1.2. Skirti monologą ir dialogą.

1.1.3. Suprasti, kad įvairiais tekstais siekiama įvairių tikslų.

Mokymosi uždaviniai

Prisiminsiu sąvokas tema, veiksmo vieta, laikas, veikėjas, pasakotojas, pagrindinė mintis.

Apibūdinsiu kūrinio veikėjus.

Atidžiai klausysiu ir atsirinksiu reikiamą informaciją.

Įvertinsiu veikėjų poelgius.

Plano dalis sudėliosiu tinkama seka.

Paaiškinsiu perkeltinės reikšmės posakį.