Titulinis > Temos > Pasakų kalnas > Žiūriu > „Ką kuždėjo Nidos kopa?“

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

„Ką kuždėjo Nidos kopa?“

MO nr.

481

Gebėjimai

1.6. Siekiant saviraiškos ir sudominti pasakoti nuotykius, įvykius, grįstus patirtimi bei išmone.

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

Žinios ir supratimas

1.6.1. Paaiškinti pasakojimo sandarą (užuomazga, veiksmo eiga, kulminacija, atomazga).

1.6.2. Pasakojant laikytis laiko sekos principo.

2.1.2. Skirti teksto tikslą, temą, pagrindinę mintį.

2.1.7. Aptarti kūrinio veiksmo vietą ir laiką, veikėjus, veiksmą.

Mokymosi uždaviniai

Skirsiu temą nuo pagrindinės minties.

Suprasiu vaizdų perkeltines reikšmes.

Prisiminsiu pasakojimo sandarą.

Apibūdinsiu filmo personažus.