Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Kelionė

MO nr.

2202

Gebėjimai

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.5. Suprasti, kad išvadas, daromas skaitant, reikia pagrįsti.

2.1.6. Pateikti smulkiosios tautosakos kūrinių pavyzdžių: mįslių, patarlių, gamtos garsų mėgdžiojimų, skaičiuočių, pajuokavimų. Atpažinti pasaką, sakmę, padavimą, pasakėčią, eilėraštį.

2.1.9. Suprasti, kad nuomonę reikia pagrįsti.

Mokymosi uždaviniai

Galėsiu pateikti smulkiosios tautosakos pavyzdžių.

Mokėsiu atpažinti smulkiosios tautosakos kūrinius.