Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Kelionė

MO nr.

367

Gebėjimai

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.7. Aptarti kūrinio veiksmo vietą ir laiką, veikėjus, veiksmą.

Mokymosi uždaviniai

Mokėsiu aptarti kūrinio veiksmą, vietą, laiką, veikėjus.