Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Komiksas

MO nr.

587

Gebėjimai

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

3.2. Rašyti taisyklinga ir stilinga kalba: daugeliu atvejų tinkamai taikyti išmoktas rašybos, skyrybos, gramatikos taisykles; siekti mintis formuluoti tiksliai ir aiškiai.

3.3. Sąmoningai rašyti taikant strategijas ir žinias apie rašymo procesą. Apmąstyti rašymo veiklą ir planuoti mokymąsi.

Žinios ir supratimas

3.1.6. Vartoti tiesioginius, klausiamuosius, skatinamuosius sakinius, kreipinius, įterpti į pasakojimą dialogus.

3.1.8. Skirti pasakojimą ir aprašymą.

3.1.11. Skirti visumos įspūdį ir detalę.

3.2.1. Suprasti, kad kalbos taisyklingumas, pasirinktų žodžių tikslumas padeda skaitytojui geriau suvokti tekstą.

3.3.3. Tinkamai parengti tekstą naudojantis tekstų rengykle.

Mokymosi uždaviniai

Skirsiu pasakojimą ir aprašymą.

Skirsiu visumos įspūdį ir detalę.

Įterpsiu į pasakojimą dialogus.

Sukursiu komiksą savaitgalio tema.

Suprasiu, kad kalbos taisyklingumas, pasirinktų žodžių tikslumas padeda geriau suvokti tekstą.

Vartosiu pasakojimuose tiesioginius, klausiamuosius, skatinamuosius sakinius, kreipinius.