Titulinis > Temos > Teatro aikštė > Kuriu > Laikraštis

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Laikraštis

MO nr.

2454

Gebėjimai

1.1. Nurodyti aiškiai išreikštus autoriaus tikslus (informuoti, sudominti, įtikinti). Suformuluoti klausomo teksto temą, tiesiogiai išreikštą pagrindinę mintį.

1.2. Vertinti klausomo teksto turinį ir raišką bei kalbėjimo kultūrą: išsakyti savo nuomonę, remiantis patirtimi.

3.3. Sąmoningai rašyti taikant strategijas ir žinias apie rašymo procesą. Apmąstyti rašymo veiklą ir planuoti mokymąsi.

Žinios ir supratimas

1.1.2. Skirti monologą ir dialogą.

1.2.5. Pasidalinti įspūdžiais apie nežodines priemones: kalbėtojo žvilgsnį, gestus, mimiką, kūno laikyseną.

3.3.3. Tinkamai parengti tekstą naudojantis tekstų rengykle.

Mokymosi uždaviniai

Aprašysiu skirtingas veido išraiškas.

Įsivertinsiu apsilankymą teatre.

Parengsiu laikraštį, tinkamai naudodamasis tekstų rengykle.

Remdamasis savo patirtimi, patarsiu kitiems teatro žiūrovams.

Skirsiu monologą ir dialogą.

Sukursiu monologą.