Titulinis > Temos > Bendraamžių klubas > Žiūriu > „Mūsų senis besmegenis“

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

„Mūsų senis besmegenis“

MO nr.

3204

Gebėjimai

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.2. Skirti teksto tikslą, temą, pagrindinę mintį.

2.1.7. Aptarti kūrinio veiksmo vietą ir laiką, veikėjus, veiksmą.

2.1.9. Suprasti, kad nuomonę reikia pagrįsti.

Mokymosi uždaviniai

Mokysiuos teiginiams parinkti tinkamus argumentus.

Prisiminsiu sąvokas tema, veiksmo vieta, laikas, veikėjas, pasakotojas, pagrindinė mintis.

Apibūdinsiu kūrinio veikėjus.

Suprasiu kūrinio detalės prasmę.

Tyrinėsiu ir vertinsiu kūrinį.