Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Pristatymas

MO nr.

1068

Gebėjimai

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

2.2. Atsižvelgiant į mokymosi tikslą dirbti su skirtingo pobūdžio (taip pat ir įvairialypės informacijos) tekstais: rasti informaciją nurodyta tema nurodytuose šaltiniuose. Tinkamai ją atsirinkti ir pagal nuorodas suklasifikuoti.

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

3.3. Sąmoningai rašyti taikant strategijas ir žinias apie rašymo procesą. Apmąstyti rašymo veiklą ir planuoti mokymąsi.

Žinios ir supratimas

2.1.9. Suprasti, kad nuomonę reikia pagrįsti.

2.2.2. Rasti informaciją nurodytuose žodiniuose ir nežodiniuose (pvz., diagramose) šaltiniuose.

3.1.11. Skirti visumos įspūdį ir detalę.

3.3.3. Tinkamai parengti tekstą naudojantis tekstų rengykle.

Mokymosi uždaviniai

Įsivertinsiu ekskursiją į muziejų: ką žinojau, ką sužinojau, ką dar norėčiau sužinoti.

Mokėsiu pristatyti ekskursiją į muziejų.

Rasiu informaciją apie muziejų rašytiniuose šaltiniuose.

Remdamasis savo patirtimi, patarsiu kitiems muziejaus lankytojams.

Suprasiu, kad nuomonę reikia pagrįsti.