Titulinis > Temos > Nuotykių giria > Žiūriu > „Senas nebūtinai turi būti liūdnas“

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

„Senas nebūtinai turi būti liūdnas“

MO nr.

1431

Gebėjimai

1.7. Išsakyti savo nuomonę apie gerai pažįstamus dalykus, vertinti, argumentuoti remiantis patirtimi.

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

Žinios ir supratimas

1.7.2. Skirti teiginį ir argumentus.

2.1.1. Glaustai atpasakoti tekstą ar jo dalį, neiškreipiant esmės. Rasti nurodytą informaciją tekste.

2.1.2. Skirti teksto tikslą, temą, pagrindinę mintį.

2.1.7. Aptarti kūrinio veiksmo vietą ir laiką, veikėjus, veiksmą.

2.1.8. Atpažinti tekste kalbinės raiškos priemones: sinonimus, antonimus, frazeologizmus, palyginimus, kreipinius, įasmeninimus, pakartojimus, epitetus, retorinius klausimus, ir paaiškinti jų paskirtį.

Mokymosi uždaviniai

Parinksiu teiginiams pagrįsti tinkamas citatas.

Mokysiuos suprasti temą, pagrindinę mintį (idėją).

Apibūdinsiu veikėjus.

Tekste rasiu įasmeninimus, epitetus ir palyginimus.

Sukursiu istoriją apie seną daiktą.