Titulinis > Temos > Poezijos skliautai > Žiūriu > „Spalvotas vaikystės vėjas“

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

„Spalvotas vaikystės vėjas“

MO nr.

1905

Gebėjimai

1.7. Išsakyti savo nuomonę apie gerai pažįstamus dalykus, vertinti, argumentuoti remiantis patirtimi.

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

Žinios ir supratimas

1.7.2. Skirti teiginį ir argumentus.

2.1.3. Atpažinti autoriaus tikslus (pvz., informuoti, paaiškinti, sudominti, įtikinti).

2.1.7. Aptarti kūrinio veiksmo vietą ir laiką, veikėjus, veiksmą.

2.1.9. Suprasti, kad nuomonę reikia pagrįsti.

3.1.9. Suprasti, kad apie tą patį dalyką galima rašyti skirtingai, nes tai priklauso nuo rašytojo tikslo. Skirti dalykinį ir meninį aprašymą.

Mokymosi uždaviniai

Parinksiu teiginiams pagrįsti tinkamus argumentus.

Mokysiuos suprasti pagrindinę mintį.

Apibūdinsiu veikėjus.

Mokysiuos suprasti muzikos panaudojimo tikslus filme.

Sukursiu eilėraštį, remdamasis savo ar kitų aprašytu įspūdžiu.