Titulinis > Mokymosi objektai

Tekstų kūrimo laboratorija: programa

Prisiminkite paskutinįsyk skaitytą tam tikro renginio, šventės, TV programą, spektaklio ar koncerto programėlę. Kas būdinga šiems tekstams? Jie labai įvairūs: vaizdingi, žodžiais neaprašomi... Bet pabandykite ieškoti jų „bendrųjų vardiklių“ skaitydami apie juos...

I pvz. Keistuolių teatro spektaklio „Laimingasis Hansas“ programa (dvipusis spalvotas lankstinukas)

Pirmoji lankstinuko pusė...

1. Dusyk užrašyta Keistuolių teatras (spėkite, kodėl E raidė rašoma atbulai?)

2. Spektaklio pavadinimas „Laimingasis Hansas“

3. Spektaklio žanro ir literatūrinio turinio įvardijimas: muzikinis spektaklis su paišdykavimais pagal Brolių Grimų pasakas

4. Spektaklio dainos „Vaivorykštė ir vėjas“ tekstas (kad būtų galima dainuoti drauge su aktoriais, o po spektaklio vieniems/)

5. Linksmas piešinys: rankose laikomi vėjo malūnėliai, rožės, dobilėliai, klumpės, dryžuotos kojinės ir... Laimės marškiniai (ne tik nupiešta, bet ir užrašyta!)

Antroji lankstinuko pusė...

1. Trys pabirę pasklidę užrašai Keistuolių teatras (vėl ta raidelė E atbulai – gal tai jų logotipias?), ketvirtąsyk Keistuoliai užrašyta ant karietos...

2. Vėl spektaklio pavadinimas ir jo žanro bei literatūrinio turinio išaiškinimas

3. Veikėjų vardai ir juos vaidinančių aktorių vardai bei pavardės (Scenoje išdykauja: Jakobas, Karalius, Smilius ir dar kai kas – Andrius Kaniava; Vilhelmas, senis Mižukudzaris, Bevardis ir dar kai kas – Aidas Giniotis.... ir t. t.)

4. Kitų spektaklio kūrėjų pareigos ir pavardės (Išdykauti padėjo: scenografė ir kostiumų dailininkė... muzikos kūrėjai... scenarijaus autoriai, kostiumų siuvėja... dekoracijų meistrai... garso režisierius... šviesos režisierius... spektaklio prodiuseris... programėlės dailininkas...

5. Linksmas piešinys: karieta, rožės, karūnos, knyga... užrašas Egzotija...

II pvz. Vilniaus kultūros renginio „Tebūnie naktis“, vykstančio trumpiausiomis metų naktimis birželio mėnesį, dvipusis lankstinukas (sulankstomas į 5 dalis vertikaliai ir į 2 horizontaliai)

Pirmasis puslapis (3 prasminiai laukai)

1. Renginio pavadinimas Tebūnie naktis ir mįslingas piešinys (triakis žvėris – lyg ir vilkas – taikosi praryti saulę, o jo pilve sėdi žmonės ir šuo...)

2. Renginį pristato – rengėjų, rėmėjų, partnerių logotipai

3. Sunumeruotas naktinių renginių sąrašas, aprašymai, adresai, laikas

Antrasis puslapis (trys prasminiai laukai)

1. Kartojami renginių numeriai ir pavadinimai

2. Vilniaus miesto dalies, kurioje vyks renginiai, planas su renginių numerių nuorodomis

3. Užrašas Visi renginiai nemokami!

4. Paslaptingo žvėries (gal vilko?) piešinio tęsinys (pilvas su žmonėmis virsta uodega?)

III pvz. Kamilės ir Manto muzikinio dueto Kamanių šilelis koncerto programėlės (parašytos ranka su piešinėliais) lankstinukas (sulankstoma vertikliai į 3 dalis – išeina 6 puslapiai)

Pirmasis puslapis – dueto ir koncerto pavadinimas Kamanių šilelis ir piešinys (iš vilko ar šuns nasrų veržiasi kamanių – lyg žvaigždžių? – spiečius...).

Antrasis puslapis – kreipimasis į koncerto klausytojus (Labas, mieli klausytojai) ir sveikinimas su vienerių metų grupės gimtadieniu.

Trečiasis-ketvirtasis puslapiai – koncerto kūrinių sąrašas su linksmais piešinėliais ir komentarais (pvz., apie Žaliųjų ežerų gelmėse paskendusią filmavimo kamerą...)

Penktasis puslapis – vaizdinė ir žodinė instrukcija, kaip pasigaminti kamilifoną.

Šeštasis puslapėlis – padėka draugams, padėjėjams, klausytojams ir tėvynei (ačiū, ačiū, ačiū...)

Taigi susipažinę su programų ir programėlių pavyzdžių aprašymais, drauge galima daryti apibendrinimus, kad programa – tai tam tikrų kultūros renginių (spektaklių, koncertų, švenčių, TV, radijo transliacijų ar kt.) aprašai, kuriuose įvardijamos pagrindinės renginių koordinatės: renginių pavadinimai, renginių dalys, laikas ir vieta, rengėjai, padėjėjai, dalyviai ir t.t. Visa tai dar galima praplėsti pratarmėmis, aforizmais, piešiniais, savomis mintimis ir kitokia kūrybine išmone... Sėkmės!