Titulinis > Atsisiuntimas

Atsisiuntimas

Kultūros jungtys: liaudies etiketas ir tautosaka
Etiketas [gr. ēthos – paprotys, įprotis, būdas] – tai kurios nors visuomenės ar jos dalies tinkamo elgesio normos, mandagumo taisyklės. Pvz., sveikinantis įprasta pakelti arba paspausti ranką, pasakyti pasisveikinimo žodžius, pasidomėti kito žmogaus savijauta ar pan.

ZIP

Atsisiųskite mokymosi objektą (MO), supakuotą ZIP pakavimo programa. Jį išpakavę, galėsite atverti kompiuteriuose, neprijungtuose prie interneto. Supakuotą MO patogu laikyti įvairiose laikmenose (kompaktinėse plokštelėse, atmintukuose ir kt.) ar persiųsti elektrononiu paštu.

SCORM

Atsisiųskite mokymosi objektą (MO), supakuotą SCORM 2.0 formatu ir parengtą įkelti į virtualiąją mokymosi aplinką (pvz., Moodle).