Titulinis

Autorių teisės


© Rimutė Aranauskienė
© Renata Jankevičienė
© Vilija Janušauskienė
© Zenta Mačiulaitienė
© Elena Motiejūnienė
© Virginija Navickienė
© Dangira Nefienė
© Rasa Povylienė
© Algis Želvys
© UAB „Šviesa“
© Ugdymo plėtotės centras

Kalbos redaktorės
Rūta Krasnovaitė
Simona Mažeikienė
Vilma Razmislevičienė

Mokymosi objektų turinį recenzavo
Dr. Nijolė Toleikytė
Dr. Vilija Salienė
Dr. Elena Motiejūnienė