Titulinis > Temos > Praeities tvirtovė

Praeities tvirtovė (nr.: 39)

Žengimas į Praeities tvirtovę – tai siekis pažinti ir atpažinti senovės ženklus kultūroje. Skaitydami, klausydami, žaisdami aiškinsitės senovės graikų mitus, Biblijos legendas ir Lietuvos praeities pėdsakus literatūroje. Žiūrėdami animacinį filmą „Jogaila prie Baltijos“ pajusite istorijos, literatūros, dailės ir kino meno dermę. Prisimindami praeitį, mokysitės įvardžiuotinių būdvardžių rašybos ir sudėtinių sakinių skyrybos, kursite žodinius ir vaizdinius tekstus. Mokydamiesi galėsite patys išsiaiškinti, kurios praeities vertybės ir kodėl svarbios jums.

Temos veiklos

Kodėl kai kurie poezijos tekstai virsta dainomis? Ką jaučiate, suprantate skaitydami Maironio poeziją, klausydamiesi jo dainomis tapusių tekstų ir patys dainuodami? Klausydamiesi dalykinių ir meninių tekstų apie senovės Graikijos mitus ir Lietuvos istoriją, klausydamiesi Keistuolių teatro aktorių atliekamos dainos „Trakų pilis“ bei atlikdami užduotis mokysitės atsirinkti reikalingą informaciją, atpažinti menines priemones, atpasakoti įvykių seką, skirti teiginį nuo argumento, meninę kalbą – nuo dalykinės, suvokti tekstų prasmes, atpažinti vertybes.
Kaip kūrybiškai atskleisti savo požiūrį į praeitį? Minčių žemėlapis padės mokytis planuoti, komikso iliustracijos – kurti istoriją apie kelionę laiku. Su draugais leisite laikraštį, rašysite laiškus, kursite padėkas, rengsite muziejų pristatymus, veikėjų charakteristikas, rašysite rašinius apie seniausią šeimos albumo nuotrauką.
Ar atmenate, kuo savita įvardžiuotinių būdvardžių galūnių rašyba ir sudėtinių sakinių skyryba? Prisimindami V. Krėvės „Dainavos šalies senų žmonių padavimus“ ir A. Ramono „Vilniaus pasakas ir legendas“ kartositės ir mokysitės įvardžiuotinių būdvardžių galūnių rašybos ir sudėtinių sakinių skyrybos.
Kuo patrauklūs tekstai apie pasaulio ir Lietuvos senovę? Skaitydami mokslininkų mintis apie senovės Graikijos bei Lietuvos praeitį, antikos mitą ir lietuvių rašytojų Maironio, A. Vienuolio, T. Mikeliūnaitės meninius tekstus, atlikdami užduotis mokysitės nusakyti jų temas, pagrindines mintis, atpažinti panašumus ir skirtumus.
Kuo ypatingi mokomieji žaidimai? Ar netikėtumai, išmonė gali padėti pažįstant literatūros pasaulį, mokantis rašyti ir kurti savo tekstus? Žaisdami „Labirinto“ žaidimą drauge su graikų mitinėmis būtybėmis mokysitės paprastųjų ir įvardžiuotinių būdvardžių galūnių rašybos. Pasinaudodami „Istorijos“ vaizdine ir žodine medžiaga kursite pasakojimą ir aprašymą. „Kelionės“ žaidimas skatins suprasti senovės Graikijos ir Biblijos mitus, lietuvių rašytojų J. Biliūno, V. Krėvės, P. Cvirkos apsakymus.
Kurie Lietuvos istorijos puslapiai jus domina, kodėl? Pažiūrėję animacinį filmą „Jogaila prie Baltijos“, sukurtą pagal B. Baltrušaitytės apsakymą, ir atlikdami užduotis mokysitės atpažinti istorinio kūrinio bruožus filme, apibūdinti kūrinio veikėją, kartu su draugais kursite personažo monologą, remdamiesi istoriniais faktais ar hipotezėmis.

Atlikdami testo užduotis galėsite pasitikrinti, kaip supratote temos mokymosi objektuose pateiktą medžiagą.

Peržiūrėta: 106