Titulinis > Temos > Išminties šaltinis

Išminties šaltinis (nr.: 34)

Išminties šaltinis trykšta iš lietuvių smulkiosios tautosakos versmės. Prisiminsite lietuvių patarles, priežodžius, garsažodžius, burtus skaitydami, klausydami tekstų, žiūrėdami mokinių spektaklį „Gandrai gandrai, apsuk ratą“, žaisdami. Mokysitės balsių rašybos ir kreipinio bei tiesioginės kalbos skyrybos. Kursite savo tekstus apie gamtą, žmogų ir išmintį. Mokydamiesi svarstysite, kodėl kiekvienam žmogui svarbu pažinti, suprasti ir tęsti savo tautos tradicijas.

Temos veiklos

Ar mokate atidžiai klausytis? Ar klausydamiesi įsimenate svarbią informaciją, pastebite literatūros kūrinių sąsajas su lietuvių smulkiąja tautosaka? Išklausę mokslininko L. Saukos tekstus apie lietuvių smulkiąją tautosaką, mokysitės atsirinkti reikalingą informaciją. Atidžiai klausydamiesi lietuvių rašytojų V. Krėvės ir A. Vienuolio literatūrinių padavimų ištraukų mokysitės aptarti veikėjų veiksmus ir likimus. Išgirdę Maironio eilėraštį ir ištrauką iš S. Nėries poemos-pasakos, analizuosite kalbos, vaizdų ir prasmių meninę dermę.
Ar jums svarbu pajusti, suprasti gamtą, atskleisti savo santykį su ja, naudojantis lietuvių smulkiosios tautosakos išmintimi? Sukursite komiksą gamtosaugos tema. Pasinaudodami minčių žemėlapiu, suplanuosite rašinį apie mišką, kad būtų lengviau rašyti. Leisite miško laikraštį, mokysitės rašyti laišką, apibūdinti gyvūną, pristatyti smulkiosios tautosakos knygą.
Ar prisimenate pagrindines trumpųjų ir ilgųjų balsių rašybos bei kreipinių ir tiesioginės kalbos skyrybos taisykles? Ar mokate jas taikyti rašydami? Prisimindami lietuvių smulkiąją tautosaką mokysitės ilgųjų ir trumpųjų balsių rašybos. Nagrinėdami lietuvių sakmes, rašytojų S. Zobarsko, R. Černiausko kūrinių sakinius mokysitės kreipinių bei tiesioginės kalbos skyrybos.
Ar žinote, kokie kūriniai vadinami smulkiąja (trumpųjų pasakymų) tautosaka? Ar mokate juos atpažinti lietuvių rašytojų kūryboje? Skaitydami lietuvių mokslininkų J. Šukio ir L. Saukos tekstus apie lietuvių kalbą ir tautosaką, lietuvių rašytojų K. Borutos ir V. Žilinskaitės kūrinių ištraukas bei poetų L. Gutausko ir J. Erlicko eilėraščius mokysitės atrinkti informaciją tekste, atpažinti vaizdingus žodžius ir smulkiosios tautosakos kūrinėlius grožinėje literatūroje, nustatyti teksto tikslą, temą, pagrindinę mintį.
Ar galima žaidžiant suprasti lietuvių kalendorinių švenčių prasmę ir suvokti smulkiosios tautosakos išmintį, išmokti ilgųjų ir trumpųjų balsių rašybos ir kurti savo pasakojimus? Klaidžiodami po „Labirintą“ mokysitės ilgųjų ir trumpųjų balsių rašybos. Atvėrę „Istorijos“ paveikslėlių ir smulkiosios tautosakos išminties langus, galėsite kurti savo išmonės iliustruotus pasakojimus. „Kelionės“ žaidime, keliaudami lietuvių kalendorinių švenčių ratu, įminsite smulkiosios tautosakos kūrinėlių paslaptis.
Ar mėgstate patys vaidinti, žaisti smulkiosios tautosakos žodžiais? Pažiūrėję, kaip kūrybingai jūsų bendraamžiai – Vilniaus A. Kulviečio mokyklos mokiniai – atskleidžia lietuvių smulkiosios tautosakos gyvybę vaidindami literatūrinėje kompozicijoje „Gandrai gandrai, apsuk ratą“, atliksite sąveikiąsias užduotis ir patys kursite spektaklį pagal smulkiąją tautosaką.

Atlikdami testo užduotis galėsite pasitikrinti, kaip supratote temos mokymosi objektuose pateiktą medžiagą.

Peržiūrėta: 289