Titulinis

Naudojimosi tvarka

Tinklalapio http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6 paskirtis – padėti mokytis ir mokyti integruoto gamtos mokslų kurso bendrojo lavinimo mokyklos V–VI klasėje. Tačiau už tinklalapyje esančios informacijos naudojimą atsakingas pats paslaugos naudotojas.
 
Tinklalapis prieinamas visų Lietuvos mokyklų mokiniams, mokytojams ir jų tėvams. Jame esanti medžiaga gali būti naudojama tik mokymo ir mokymosi tikslais. Parduoti ar naudoti kitais (ne švietimo) tikslais tinklalapyje esančią medžiagą draudžiama.
Tinklalapyje esanti Vieta bendrauti skirta bendrauti tik Integruoto gamtos mokslų kurso 5-6 klasėms klausimais: ugdymo organizavimo, konsultacijų ir pan. Griežtai draudžiama šioje virtualioje erdvėje vartoti necenzūrinius ir kitus žmogaus orumą ir lygiateisiškumą žeidžiančius žodžius ir posakius.
 
Švietimo plėtotės centras negarantuoja, kad paslaugos funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti ar kad tinklalapis bus apsaugotas nuo virusų ir kitų kenksmingų dalykų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią savo nuožiūra skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi tinklalapiu, yra susijusi išimtinai su jūsų rizika, ir tik jūs atsakote už žalą, padarytą jūsų sveikatai ar kompiuterinei sistemai. Taip pat prisiimate visas būtinų aptarnavimo paslaugų, remonto ar taisymo išlaidas.
 
Švietimo plėtotės centras pasilieka teisę keisti ar taisyti tinklalapyje esančią medžiagą bet kuriuo metu ir be išankstinio perspėjimo.


Interneto svetainės http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt paskirtis – padėti mokytis lietuvių kalbos 5–6 klasių mokiniams. Tačiau už svetainėje esančios informacijos naudojimą atsakingas pats paslaugos naudotojas.

Svetainė prieinama visų Lietuvos mokyklų mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams. Joje esanti medžiaga gali būti naudojama tik mokymo ir mokymosi tikslais. Parduoti ar naudoti kitais (ne švietimo) tikslais svetainėje esančią medžiagą draudžiama.

Ugdymo plėtotės centras negarantuoja, kad paslaugos funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti ar kad svetainė bus apsaugota nuo virusų ir kitų kenksmingų dalykų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią savo nuožiūra skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi svetaine, yra susijusi išimtinai su jūsų rizika, ir tik jūs atsakote už žalą, padarytą jūsų sveikatai ar kompiuterinei sistemai, prisiimate visas būtinų aptarnavimo paslaugų, remonto ar taisymo išlaidas. 

Ugdymo plėtotės centras pasilieka teisę keisti ar taisyti svetainėje esančią medžiagą bet kuriuo metu ir be išankstinio perspėjimo.