Titulinis > Mokymosi objektai

Literatūra: grožinės literatūros rūšys ir žanrai

Grožinė literatūra – tai rašytinio žodžio menas, kuriamas rašytojų, poetų, dramaturgų. Tai įvairių formų ir prasmių žodiniai kūriniai, galintys atskleisti ir pasaulio kultūros paveldą, ir rašytojo asmeninę patirtį bei vaizduotę, ir realias visuomenės problemas, ir kitokius gyvenimo bei vaizduotės derinius.

Epas [gr. epos – žodis, pasakojimas] – tai pasakojamieji (dažniau neeiliuoti, bet gali būti ir eiliuoti) kūriniai: literatūrinė pasaka, literatūrinė sakmė, literatūrinis padavimas, apysaka-pasaka, apsakymas, apysaka, romanas, epinė poema, pasakėčia ir kt.

Lyrika [gr. lyrikos – dainavimas akompanuojant styginiu muzikos instrumentu lyra] – tai jausmų, nuotaikų, įspūdžių, minčių raiškos kūriniai (dažniausiai eiliuoti): lyrinė daina, rauda, romansas, eilėraštis, sonetas, elegija, lyrinė poema ir kt.

Drama [gr. drama – veiksmas] – tai veiksmų, minčių kaitą atskleidžiantys kūriniai (gali būti ir eiliuoti, ir neeiliuoti), skirti vaidinti teatro scenoje: drama, tragedija, komedija, tragikomedija, pjesė, pjesė-pasaka ir kt.