Titulinis > Mokymosi objektai

Tautosaka (folkloras)

Tautosaka [liet. tauta + sako] – žodinė tautos (liaudies) kūryba (dainuojamoji, pasakojamoji, smulkioji).

Folkloras [angl. folklore < folk – liaudis + lore – išmintis, žinios] – tarptautinis žodis, reiškiantis įvairių tautų liaudies kūrybą (tautosaką, liaudies muziką, liaudies šokius ir žaidimus, liaudies teatrą), kartais suprantamas plačiau – ir kaip liaudies dailė, papročiai, tikėjimai.