Titulinis > Mokymosi objektai

Tekstų kūrimo laboratorija: laikraštis

Laikraštis – rašytinis periodinis (leidžiamas tam tikrais laiko tarpais) leidinys, skirtas visuomenei informuoti ir svarbiems klausimams aptarti.

Senovėje svarbi informacija būdavo perduodama ženklais (spalvotos vėliavos, laužai, sumazgyta virvutė) ir žodžiais. Anot skandinavų mitų, ant jų senovės dievo Odino pečių kasryt nutūpdavę du varnai – Muginas (įsimenantis) ir Chuginas (mąstantis) – ir pranešdavo naujienas bei patardavo, todėl šis dievas galėjęs sėkmingai valdyti pasaulį... Tarp graikų ir romėnų dievų buveinės Olimpo ir žmonių pasaulio naujienas nešiodavęs graikų Hermis (romėnų – Merkurijus), todėl jis dabar vadinamas „dangišku reporteriu“ – dabartinių žurnalistų proseneliu.

Lietuvių sakmėse ir pasakose žinių apie senovės informacines tarnybas nėra daug, nebent šarka tikrų naujienų ant uodegos atnešdavusi, o lapė – sumeluotų. Dievas senelis pats dažnai turėdavęs keliauti po žemę, kad sužinotų, kaip gyvena žmonės. Gal dėl to ir lietuviška spauda Lietuvos krašte atsirado vėlai – tik XIX amžiuje. Garsiausi pirmieji lietuviški spaudos leidiniai – tai „Aušra“ (1883–1886, redaktorius – Jonas Basanavičius) ir „Varpas“ (1889–1905, pirmasis redaktorius – Vincas Kudirka). Labai suklestėjo Lietuvos spauda atgautosios nepriklausomybės metais (po 1918 ir 1990 metų).

Laikraščio rengimo modelis (laikraščio rengimo grandys – nebūtinai visos)

Laikraščio turinio numatymas – kokiai sričiai / temai bus skiriamas laikraštis? Pvz., Astronomija, Lietuvos gamta, Lietuvos mokyklos, Lietuvos tautosaka... Laikraščio paskirties apibrėžimas – kokiems skaitytojams bus rengiami laikraščio straipsniai? Mokslininkams, moksleiviams, visiems Lietuvos piliečiams... Laikraščio darbuotojų sutelkimas: vadybininkas, redaktorius, žurnalistai, dailininkas, fotografas, korektoriai... Laikraščio pavadinimo sugalvojimas. Laikraščio skilčių suplanavimas ir atsakomybės už jas pasiskirstymas. Laikraščio numerio plano sudarymas ir darbų pasiskirstymas. Laikraščio numerio medžiagos rengimas (straipsniai, iliustracijos, nuotraukos ir kt.). Laikraščio signalinio (bandomojo) egzemplioriaus koregavimas (taisymas). Laikraščio išleidimas. Grįžtamosios informacijos apie laikraštį rinkimas (skaitytojų atsiliepimai). Grįžtamosios informacijos apie laikraštį aptarimas ir išvadų darymas.