Titulinis > Mokymosi objektai

Tekstų kūrimo laboratorija: skelbimas

Kiek esate skaitę, kiek – rašę skelbimų? Kas būdinga šiems tekstams? Turbūt jau regite tradicinę jų formą-trafaretą „Dėmesio! Š. m. .... mėn. ... d. ..... ten ir ten ....įvyks.... tas ir tas... Norinčius .......kviečiame.....“? O gal iškart prisiminėte SOS? Arba galvojate., kad šiais laikais populiariausi skelbimai yra reklamos? Perskaitykite pateikiamus skelbimų pavyzdžius ieškodami skelbimų tekstų „bendrųjų vardiklių“ ir susisteminkite savo žinias.

I pvz. iš lietuvių pasakų

Trys broliai

Sūnūs, pasiėmę arklius, išjojo ieškoti paukščio. Anie bejodami pamatė stulpą. Į tą stulpą buvo sudurti trys peiliai, ir ėjo trys keliai. Vienas peilis buvo surūdijęs, o du – ne. Tai mandrieji jojo vienas į dešinę, antras – tiesiai, kur peiliai nebuvo surūdiję. Durnajam reikėjo joti į kairę pusę, kur buvo surūdijęs peilis.

(Skelbimas visiems: magiški sutartiniai ženklai – (ne)surūdiję peiliai)

Stiklo kalnas

O tos šalies karalius padirbo iš stiklo labai aukštą kalną. Ant to kalno pasodino vienturtę savo dukterį ir liepė apskelbti po visas karalystes: kas įjos į kalną, tas gaus už pačią jo dukterį ir karalystę.

(Žodinis skelbimas visiems – sąlyginis uždavinys: jei..., tai...)

Miškasargio sūnaus mįslės

Karalius apgarsino, kad jo žentas bus tas, kuris užmins tokią mįslę, katros tas karalius negalės atminti. Jeigu gi karalius mįslę atmins, tai kiekvienam, norinčiam būt karaliaus žentu, bus galva nukirsta.

(Žodinis skelbimas visiems – labai sunki užduotis: jei..., tai tai arba tai...

II pvz. iš C. Llewellyn knygos „Kaip išgyventi“

SOS!

Įvykus nelaimingam atsitikimui, tau galbūt reikės išsiųsti „SOS“ (angl. Save our Ship or Suols – išgelbėk mūsų laivą ar sielas) signalą. Tu gali tai padaryti žemė-oras signalu (pabandyk išdėlioti raides iš lazdų ar akmenų). Įsitikink, kad tavo žinutė yra pakankamai didelė ir kad jos forma bei spalva išsiskiria iš aplinkos. Arba stenkis pasinaudoti Morzės abėcėle. Morzės abėcėlėje raidę S simbolizuoja trys taškai (trumpi, greiti signalai), o raidę O trys brūkšniai (ilgas lėtas signalas). Radijas, švilpukas, dūų kamuoliai ar šviesos blyksniai yra keturi signalo siuntimo būdai.

(Tarptautinio pagalbos šauksmo signalo aprašymas)

III pvz. iš J. K. Rowling apysakos-pasakos „Haris Poteris ir Ugnies taurė“

BURTŲ TRIKOVĖS TURNYRAS

Spalio 30 d. 16 val. atvyks Biobetonso ir Durmštrango delegacijos. Pamokos baigsis pusvalandžiu anksčiau.

Mokiniai, nunešę kuprines į miegamuosius, turi susirinkti priešais pilį pasveikinti svečių. Po to bus sutikimo puota.

(Tradicinis rašytinis skelbimas visiems mokiniams: pavadinime įvardijama pagrindinė priežastis, tada – kita su tuo susijusi svarbi informacija)

III pvz. iš J. K. Rowling apysakos-pasakos „Haris Poteris ir Fenikso brolija“

GALONAI GALEONŲ!

Kišenpinigiai nebeatitinka tavo išlaidų?

Nori užsidirbti aukselio?

Kreipkis į Fredį ir Džordžą Vizlius Grifų Gūžtos bendrajame kambaryje, ir gausi lengvo, visai neskausmingo darbo dirbti ne visą dieną.

(Apgailestaujame, kad visas darbas atliekamas prašytojo rizika.)

(Rašytinis skelbimas visiems, kuriems trūksta pinigų ir pageidautų patys jų užsidirbti: intriguojantis šūksnis, nuorodos, į ką ir kur kreiptis, skliaustuose dar viena intriga-užuomina.)

IV pvz. iš J. K. Rowling apysakos-pasakos „Haris Poteris ir Išminties akmuo“

Eikš, ateivi, tik, šiukštu,

Nesigviešk svetimų turtų,

Nes kas ima, bet neduoda,

Moka brangiai už aukso puodą.

Tad jei pogrindin įlįsi

Ir ne savo lobio prašysi,

Perspėjam, vagie, griežtai,

Ne vien grobį rasi tenai.

(Eiliuotas skelbimas magiškame banke: sąmojis, ironija, žaismingumas)

V pvz. dėmesio atkreipimo šūkiai prieš ypatingą informaciją N. Arnold mokslo populiarinimo knygose „ Cheminis chaosas“ ir „Žiaurioji žaluma“

Kertam lažybų, kad to dar nežinojai!

Gal tu manai, kad vanduo yra skystas, geležis – kieta, o deguonis tėra dujos? Ne, ne ir dar kartą NE!...

Ką žinai apie lemtingus kristalus?

Ar ryšies išrasti ... būdą, kaip pasigaminti nuosavų kristalų?

Kraupusis mokslas įspėja: pavojinga sveikatai!

Kraupus pavojus sveikatai!

To tu tikrai nežinojai!

(Tiesioginis netikėtai žaismingas kreipimasis į kiekvieną asmenį, traukiantis dėmesį ir sukeliantis juoko efektą.)

VI pvz. R. Černiausko apysakoje-pasakoje „Slieko pasaka“

Vaikai greitai priėjo mokyklą ir sustojo prie durų, ant kurių kabojo lentelė: Eiti draudžiama! Mokykla užminuota!

(Žaismingas paradoksas – vietoj siaubo sukelia juoką....)

Taigi skelbimas – viešoje erdvėje skelbiamas kreipimasis į visus asmenis, siekiant ką nors pranešti, įspėti, ko nors prašyti, organizuoti, kuriam gali būti būdinga ir tradicinė, ir originali forma bei turinys. Taigi prieš rašant skelbimus būtina išsiaiškinti, kokiems asmenims, kodėl, ką ir kaip norima pranešti, ir pagal tai rinktis tradicinę ar originalią raišką.