Titulinis > Mokymosi objektai

Tekstų kūrimo laboratorija: taisyklė

Atrodytų, sunku tas taisykles (pvz., rašybos, skyrybos ar mandagaus elgesio) suprasti, o ką jau bekalbėti apie jų laikymąsi... Bet ar lengva jas sugalvoti ir užrašyti?

Pradėti aiškintis vertėtų nuo pavyzdžių. Skaitydami pagalvokite, kuo ypatingos cituojamos taisyklės, kuo jos skiriasi, ką turi bendra.

I pvz. iš lietuvių kalbos rašybos žinyno.

Šaknies supanašėję (suskardėję ar suduslėję) priebalsiai rašomi vienodai patikrinus pagal aiškaus tarimo giminiškus žodžius (pvz., bėgti- bėgo), nes siekiama išsaugoti tų pačių žodžio dalių rašymo vienovę – tai morfologinė rašyba.

(Nurodymas, kaip rašyti ir paaiškinimas, kodėl.)

II pvz. iš lietuvių tautosakos lobyno.

Lietuvių liaudies patarlės moko: „Ką pasėsi, tą ir pjausi.“; „Negirk dienos be vakaro“; „Kaip šauksi, taip atsišauks.“; „Nemesk kelio dėl takelio“ , „Juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis“; „Lenk medį, kol jaunas.“

(Perkeltinės prasmės posakiai, atskleidžiantys gyvenimo dėsningumus, kuriuos pravartu ir žinoti, ir suprasti, ir jų laikytis.)

III pvz. iš T. Deary mokslo populiarinimo knygos „Rūstieji riteriai ir pamėkliškos pilys“

Riterių taisyklės

Riteriai privalėjo laikytis daugiau taisyklių negu tu mokykloje. Tiesa, niekas jiems kvailai nedrausdavo: „Nelakstyk po koridorius“ ar „Nebadyk direktoriaus automobilio padangų“. Šiaip ar taip, taisyklių buvo... Kai kurių galėtum ir tu laikytis!

Pinigus leisk protingai.

Draugus rinkis atsargiai.

Dažnai eik į bažnyčią.

Visada būk pasirengęs mūšiui.

Mūšyje kaukis narsiai.

Per dažnai nemedžiok.

Įžeistas stenkis atkeršyti.

Keršyk, jei kas įžeis tavo seserį.

Kai kurių riterių taisyklių paisoma dar ir šiandien. Antai sakome: „Nespardyk gulinčio!“ Stačiai juokinga! Kodėl nereikia spardyti gulinčio? O kada nutaikysi geresnę progą žmogui įspirti? Spyręs stovinčiam, gali pats gauti nuo jo spyrį!

(Tikri faktai, humoristiniai komentarai – „juokaujant pasakyti tiesą?“)

IV pvz. iš H. Mc Manners „Žygeivio vadovo“

Žygeivio taisyklės

Žygyje dera laikytis žygeivio taisyklių. Jose nurodyta, kaip derėtų elgtis ir ko daryti negalima, kad ir po tavęs keliaujantys žmonės galėtų džiaugtis apylinkėmis ir gamta. Svarbiausia: reikia saugoti laukinius gyvūnus bei augalus ir niekur nepalikti šiukšlių.

Jei įkūrei ugnį, būtinai prižiūrėk: ji gali įsiliepsnoti.

Vieškeliu eik taip, kad mašinos važiuotų tau priešais. Šitaip ir vairuotojui bus lengviau tave pastebėti, ir tu matysi atvažiuojančias mašinas.

Jei nėra takelio, lauką apeik, nes eidamas tiesiai gali išmindžioti javus.

Negainiok gyvulių: jie gali susižeisti arba netgi pulti tave patį.

(Nurodymai, kaip elgtis, ir paaiškinimai, kodėl.)

IV pvz. iš J. K. Rowling apysakos-pasakos „Haris Poteris ir Paslapčių kambarys“

Kaip žinote, nepilnamečiams burtininkams už mokyklos ribų burti draudžiama, todėl jei toliau piktnaudžiausite būrimu, jums gresia pašalinimas iš minėtosios mokyklos (pagal 1875 metų Nepilnamečių raganavimo veiklos dalinio apribojimo įstatymo C straipsnį).

Dar primename, kad bet kokie magiški veiksmai, kuriuos gali pastebėti su magija nesusiję bendruomenės nariai (žiobarai), remiantis Tarptautinės burtininkų sąjungos Slaptumo statuto 13 skirsniu, yra sunkus nusižengimas.

(Nurodymai, kaip elgtis, ir gąsdinimai bei grasinimai be paaiškinimų, kodėl.)

V pvz. iš J. K. Rowling apysakos-pasakos „Haris Poteris ir Išminties akmuo“

– Ką ten turi, Poteri?

Jo rankoj buvo „Kvidičas amžių bėgyje“. Haris atkišo knygą.

– Bibliotekos knygų nevalia išnešti iš mokyklos patalpų, - subarė jį Sneipas. – Duok šen. Grfų Gūžtai atimu penkis taškus.

– Pats dabar sugalvojo tokią taisyklę, – Sneipui nušlubčiojus, piktai suburbėjo Haris.

(„Iš piršto laužti“ nurodymai be paaiškinimų, argumentavimo.)

V pvz. iš M. Gripės apysakos „Hugas ir Jozefina“

Taisyklės, kaip Jozefinai ir man suplonėti

1. 9, o ne 10 sumuštinių per dieną.

2. Per pietus – ne daugiau negu 3 valgiai.

3. Liesėti visą mėnesį.

4. Vasarą ledai tik po pietų.

5. Jei niekas nemato ir nieko nesako, nevalgyti košės.

6. Kai išverda bulvių, ne daugiau kaip 4.

7. Per Kalėdas saldžių ryžių galima, o bandelių – ne. Jos eina į taukus.

8. Mažiau grietinėlės, cukraus ir saldainių, nes eina į kūną.

9. Vakarais tik sumuštinis ir pieno.

10. Pradedam nuo rytoj – lapkričio 21, trečiadienio.

11. Per mėnesį nors kartą pasivaikščioti, bet geriau per savaitę.

12. Sekmadieniais siūlau pasimatuoti liemenį.

13. Mirsim, bet sublogsim!

(Draudimai, argumentai, kontrolė, pagrindinis tikslas... ir humoristinis efektas!)

Taisyklės – tai teiginiai, nusakantys tam tikrus dėsnius, principus, elgesio (veikimo) tvarką, pageidautina (!), argumentuojant (kodėl jų verta laikytis?) ir nurodant tokio elgesio paskatas (kas tai nulėmė, paskatino?) bei tikslą (ko siekiama jų laikantis?).

Taigi prieš rašant taisykles reikėtų išsiaiškinti, kodėl jos reikalingos, kokius dalykus (mokslo, sporto, žaidimų, elgesio, slaptos

draugijos ar kt.) tos taisyklės turėtų apibrėžti, kaip tai paaiškinti ir kokių tikslų siekiama jas „paleidžiant į gyvenimą“. Tačiau nereikėtų užmiršti, kad „nėra taisyklių be išimčių“, nes „išimtis – gyvenimo išmintis“, kad neliktų „išmintis – gyvenimo išimtis“...