Titulinis > Mokymosi objektai

Tekstų kūrimo laboratorija: užrašas ant voko

Ar dar siunčiate paštu kam nors popierinius laiškus, ar esate tokių laiškų gavę patys? Ar mokate ant vokų užrašyti adresatų (kam siunčiama) ir adresantų (siuntėjų) koordinates? Kaip galima būtų užrašyti ant voko išradingiau, jeigu kuriam nors žmogui laišką į pašto dėžutę įmestumėte ar įteiktumėte patys? Kokias atvejais į užrašus ant voko galima pažvelgti kūrybiškai?

Perskaitę tris citatas, pagalvokite, kodėl užrašai ant vokų skirtingi.

I pvz.

Lina Pavasarytė

Sėlių g. 5

Rokiškis

LT-42100 (voko kairėje pusėje viršuje arba kitoje voko pusėje viršuje per vidurį)

Tomui Šalnai

Prūsų g. 4

Bartuva

LT-98100 (voko dešinėje pusėje po pašto ženklu žemiau)

II pvz.

Haris paėmė voką ir įbedė į jį akis, širdis daužėsi lyg padūkus. Per amžius niekas jam nerašė. Ir kas galėtų? Draugų nėra, giminių taip pat, bibliotekos skaitytojo bilieto neturi, taigi negauna ir piktų įspėjimų grąžinti knygas. Bet atėjo laiškas, štai jo adresas, jokios klaidos.

p. H. Poteriui

Sandėliukas po laiptais

Ligustrų gatvė 4

Litl Vingingas

Saris

(J. K. Rowling „Haris Poteris ir Išminties akmuo“)

III pvz.

Haris atkišo ranką ir pagaliau paėmė gelsvą voką, skaisčiai žaliu rašalu adresuotą:

p. Hariui Poteriui

Grindys

Trobelė ant uolos

Jūra

Išėmęs laišką perskaitė;

Hogvarsto Burtų ir kerėjimo mokykla

Direktorius Albas Dumbldoras

(Merlino ordino pirmojo rango didysis magas, vyriausiasis žynys, Tarptautinės burtininkų sąjungos pirmininkas) <...>

(J. K. Rowling „Haris Poteris ir Išminties akmuo“)

Nors antrasis ir trečiasis pavyzdžiai iš apysakos-pasakos (šiuos laiškus skraidina pašto pelėdos), bet jie atspindi Anglijos (Didžiosios Britanijos) pašto tradicijas – užrašant oficialių laiškų vokus, prieš adresato vardą ir pavardę įrašoma Mr. (mister), Ms. (mis), Mss. (misis). Lietuvoje, norint išreikšti pagarbą (pavyzdžiui, mokytojams, vyresniems žmonėms), prieš vardą ir pavardę užrašoma Gerb., Gerb. mokytojui, Gerb. profesoriui ar pan.

Jei laiškas nėra oficialus ir siunčiamas ne paštu, galima rašyti linksmiau, išradingiau (pvz., Didžiajai Lūšiai, Baltajam Broliui ar pan., nurodant ir išgalvotus adresus, pvz., Didžioji Giria, Draugystės uostas ar kt.). Kuo ypatingi paštu siunčiami ir gaunami laiškai? Išsiųskite ir, kai gausite atsakymą, tikrai suprasite...