Informacija apie objektą

MO pavadinimas

1 rinkinys

MO nr.

2363

Gebėjimai

1.2. Vertinti klausomo teksto turinį ir raišką bei kalbėjimo kultūrą: išsakyti savo nuomonę, remiantis patirtimi.

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

Žinios ir supratimas

1.2.1. Grupuoti informaciją: įdomi – neįdomi, žinoma – nežinoma, aiški – neaiški.

2.1.7. Aptarti kūrinio veiksmo vietą ir laiką, veikėjus, veiksmą.

2.1.8. Atpažinti tekste kalbinės raiškos priemones: sinonimus, antonimus, frazeologizmus, palyginimus, kreipinius, įasmeninimus, pakartojimus, epitetus, retorinius klausimus, ir paaiškinti jų paskirtį.

2.1.9. Suprasti, kad nuomonę reikia pagrįsti.

Mokymosi uždaviniai

Surasiu frazeologizmus ir juos paaiškinsiu.

Sudėliosiu teiginius reikiama tvarka.

Nusakysiu eilėraščio žmogaus nuotaikų kaitą.

Paaiškinsiu poetinius vaizdus.

Surasiu rimą ir jį pažymėsiu.

Įvertinsiu teiginių teisingumą.