Informacija apie objektą

MO pavadinimas

1 rinkinys

MO nr.

2129

Gebėjimai

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai atpasakoti tekstą ar jo dalį, neiškreipiant esmės. Rasti nurodytą informaciją tekste.

2.1.2. Skirti teksto tikslą, temą, pagrindinę mintį.

2.1.3. Atpažinti autoriaus tikslus (pvz., informuoti, paaiškinti, sudominti, įtikinti).

2.1.5. Suprasti, kad išvadas, daromas skaitant, reikia pagrįsti.

2.1.8. Atpažinti tekste kalbinės raiškos priemones: sinonimus, antonimus, frazeologizmus, palyginimus, kreipinius, įasmeninimus, pakartojimus, epitetus, retorinius klausimus, ir paaiškinti jų paskirtį.

2.1.9. Suprasti, kad nuomonę reikia pagrįsti.

Mokymosi uždaviniai

Atpažinsiu vertybes.

Mokėsiu surasti nuotaiką pagrindžiančias citatas.

Mokėsiu įvertinti teiginių teisingumą.

Surasiu ir paaiškinsiu frazeologizmus.

Mokėsiu apibūdinti mitologinių būtybių poelgių motyvus ir pasekmes.

Mokėsiu grupuoti informaciją apie veikėjus (svarbi – nesvarbi).