Informacija apie objektą

MO pavadinimas

1 rinkinys

MO nr.

795

Gebėjimai

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.2. Skirti teksto tikslą, temą, pagrindinę mintį.

2.1.3. Atpažinti autoriaus tikslus (pvz., informuoti, paaiškinti, sudominti, įtikinti).

2.1.5. Suprasti, kad išvadas, daromas skaitant, reikia pagrįsti.

2.1.7. Aptarti kūrinio veiksmo vietą ir laiką, veikėjus, veiksmą.

2.1.9. Suprasti, kad nuomonę reikia pagrįsti.

Mokymosi uždaviniai

Skirsiu temą, pagrindinę mintį.

Suprasiu, kas kūrinyje tikroviška, kas ne.

Suprasiu, ko moko melų ir formulinės pasakos.

Atpažinsiu autoriaus tikslą.

Rasiu veiksmo laiko ir vietos nuorodas.