Poezijos skliautai

Peržiūrėta: 20298
Atsisiųsti Temos informacija

1 rinkinys

Skaitydami tekstus giliau susipažinsite su mūsų klasiku Maironiu, jo asmenybe ir kūryba, patirsite, kaip jo kūryba persikelia į kitus kūrinius, kaip poezija veikia žmogų, koks gražus žvaigždėtas dangus Maironio eilutėse.

Peržiūrėta: 993