Titulinis > Temos > Pasakų kalnas > Skaitau > 1 rinkinys

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

1 rinkinys

MO nr.

766

Gebėjimai

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.2. Skirti teksto tikslą, temą, pagrindinę mintį.

2.1.5. Suprasti, kad išvadas, daromas skaitant, reikia pagrįsti.

2.1.7. Aptarti kūrinio veiksmo vietą ir laiką, veikėjus, veiksmą.

2.1.8. Atpažinti tekste kalbinės raiškos priemones: sinonimus, antonimus, frazeologizmus, palyginimus, kreipinius, įasmeninimus, pakartojimus, epitetus, retorinius klausimus, ir paaiškinti jų paskirtį.

2.1.9. Suprasti, kad nuomonę reikia pagrįsti.

Mokymosi uždaviniai

Sudėliosiu teiginius eilės tvarka.

Atpažinsiu literatūrinę pasaką.

Skirsiu temą ir pagrindinę mintį.

Suvoksiu pasakos kompoziciją.

Apibūdinsiu pasakos veikėją.