Titulinis > Temos > Teatro aikštė > Skaitau > 1 rinkinys

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

1 rinkinys

MO nr.

2449

Gebėjimai

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai atpasakoti tekstą ar jo dalį, neiškreipiant esmės. Rasti nurodytą informaciją tekste.

2.1.2. Skirti teksto tikslą, temą, pagrindinę mintį.

2.1.5. Suprasti, kad išvadas, daromas skaitant, reikia pagrįsti.

2.1.7. Aptarti kūrinio veiksmo vietą ir laiką, veikėjus, veiksmą.

2.1.9. Suprasti, kad nuomonę reikia pagrįsti.

Mokymosi uždaviniai

Rasiu nurodytą informaciją tekste.

Skirsiu temą, pagrindinę mintį.

Sudėliosiu teiginius eilės tvarka.

Skirsiu pasakotoją ir veikėją.

Suprasiu, kad nuomonę reikia pagrįsti.

Skaitysiu ir suprasiu pažintinį tekstą.