Titulinis > Temos > Sporto slėnis > Skaitau > 1 rinkinys

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

1 rinkinys

MO nr.

3055

Gebėjimai

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai atpasakoti tekstą ar jo dalį, neiškreipiant esmės. Rasti nurodytą informaciją tekste.

2.1.2. Skirti teksto tikslą, temą, pagrindinę mintį.

2.1.7. Aptarti kūrinio veiksmo vietą ir laiką, veikėjus, veiksmą.

2.1.8. Atpažinti tekste kalbinės raiškos priemones: sinonimus, antonimus, frazeologizmus, palyginimus, kreipinius, įasmeninimus, pakartojimus, epitetus, retorinius klausimus, ir paaiškinti jų paskirtį.

2.1.9. Suprasti, kad nuomonę reikia pagrįsti.

Mokymosi uždaviniai

Rasiu reikalaujamą informaciją tekste.

Nurodysiu ištraukos temą, pagrindinę mintį.

Skirstysiu patarimus į svarbius ir nereikšmingus.

Rasiu frazeologizmus, palyginimus, sinonimus, vaizdingus veiksmažodžius.

Sudėliosiu teiginius eilės tvarka pagal siužetą.

Rasiu ir nurodysiu pasakojimo grandinės pagrindines dalis.