Informacija apie objektą

MO pavadinimas

1 rinkinys

MO nr.

1022

Gebėjimai

1.1. Nurodyti aiškiai išreikštus autoriaus tikslus (informuoti, sudominti, įtikinti). Suformuluoti klausomo teksto temą, tiesiogiai išreikštą pagrindinę mintį.

1.2. Vertinti klausomo teksto turinį ir raišką bei kalbėjimo kultūrą: išsakyti savo nuomonę, remiantis patirtimi.

1.3. Sąmoningai klausytis, taikyti mokytojo pasiūlytas aktyvaus klausymosi strategijas.

1.5. Tiksliai, aiškiai informuoti: apibūdinti daiktą, vietą, gyvūną, asmenį, nuosekliai papasakoti įvykį (Kaip tai atsitiko?), paaiškinti nesudėtingą procesą (Kaip tai daroma?).

1.6. Siekiant saviraiškos ir sudominti pasakoti nuotykius, įvykius, grįstus patirtimi bei išmone.

1.7. Išsakyti savo nuomonę apie gerai pažįstamus dalykus, vertinti, argumentuoti remiantis patirtimi.

1.10. Taikyti mokytojo pasiūlytas strategijas rengiantis kalbėti ir kalbant. Mokytojui padedant apmąstyti savo kalbėjimo ir klausymo veiklą: paaiškinti, kas pasisekė, kas – ne, kodėl, ką kitąkart reikėtų daryti kitaip.

Žinios ir supratimas

1.1.1. Suprasti klausymosi svarbą bendraujant ir laikytis susitartų tinkamo klausymosi taisyklių.

1.1.3. Suprasti, kad įvairiais tekstais siekiama įvairių tikslų.

1.1.6. Pasižymėti nurodytą informaciją.

Mokymosi uždaviniai

Atpažinsiu tekste teigiamas vertybes.

Paaiškinsiu pasakojimo sandarą.

Suprasiu, kad nuomonę reikia pagrįsti, skirsiu teiginį ir argumentus.

Apibūdinsiu veikėjus.

Įvertinsiu teiginių teisingumą.

Parinksiu tinkamas citatas, pagrindžiančias teiginį.