Informacija apie objektą

MO pavadinimas

2 rinkinys

MO nr.

2862

Gebėjimai

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai atpasakoti tekstą ar jo dalį, neiškreipiant esmės. Rasti nurodytą informaciją tekste.

Mokymosi uždaviniai

Suprasiu, kas kelia juoką kūrinyje.