Informacija apie objektą

MO pavadinimas

2 rinkinys

MO nr.

3784

Gebėjimai

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

2.2. Atsižvelgiant į mokymosi tikslą dirbti su skirtingo pobūdžio (taip pat ir įvairialypės informacijos) tekstais: rasti informaciją nurodyta tema nurodytuose šaltiniuose. Tinkamai ją atsirinkti ir pagal nuorodas suklasifikuoti.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai atpasakoti tekstą ar jo dalį, neiškreipiant esmės. Rasti nurodytą informaciją tekste.

2.1.2. Skirti teksto tikslą, temą, pagrindinę mintį.

2.1.5. Suprasti, kad išvadas, daromas skaitant, reikia pagrįsti.

2.1.7. Aptarti kūrinio veiksmo vietą ir laiką, veikėjus, veiksmą.

2.1.8. Atpažinti tekste kalbinės raiškos priemones: sinonimus, antonimus, frazeologizmus, palyginimus, kreipinius, įasmeninimus, pakartojimus, epitetus, retorinius klausimus, ir paaiškinti jų paskirtį.

2.1.9. Suprasti, kad nuomonę reikia pagrįsti.

2.2.1. Žinoti, kaip mokyklos bibliotekoje susirasti nurodytus šaltinius, kaip susirasti nurodytą šaltinį pagal nurodytą adresą internete.

2.2.2. Rasti informaciją nurodytuose žodiniuose ir nežodiniuose (pvz., diagramose) šaltiniuose.

Mokymosi uždaviniai

Išmoksiu skirti autoriaus ir veikėjo žodžius tiesioginėje kalboje.

Nurodysiu pateiktų ištraukų temą ir pagrindinę mintį.

Paaiškinsiu retai vartojamų žodžių prasmę.

Suprasiu, kodėl veikėjų reakcija yra skirtinga.

Atpažinsiu pasakojimo grandinės dalis.

Dėliosiu citatas, kad išryškėtų artėjanti grėsmė.