Titulinis > Temos > Išminties šaltinis > Žiūriu > „Gandrai gandrai, apsuk ratą“

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

„Gandrai gandrai, apsuk ratą“

MO nr.

2473

Gebėjimai

1.1. Nurodyti aiškiai išreikštus autoriaus tikslus (informuoti, sudominti, įtikinti). Suformuluoti klausomo teksto temą, tiesiogiai išreikštą pagrindinę mintį.

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

Žinios ir supratimas

1.1.1. Suprasti klausymosi svarbą bendraujant ir laikytis susitartų tinkamo klausymosi taisyklių.

2.1.1. Glaustai atpasakoti tekstą ar jo dalį, neiškreipiant esmės. Rasti nurodytą informaciją tekste.

2.1.2. Skirti teksto tikslą, temą, pagrindinę mintį.

2.1.6. Pateikti smulkiosios tautosakos kūrinių pavyzdžių: mįslių, patarlių, gamtos garsų mėgdžiojimų, skaičiuočių, pajuokavimų. Atpažinti pasaką, sakmę, padavimą, pasakėčią, eilėraštį.

2.1.7. Aptarti kūrinio veiksmo vietą ir laiką, veikėjus, veiksmą.

Mokymosi uždaviniai

Turtinsiu savo žodyną.

Mokysiuos teiginiams parinkti tinkamas citatas.

Atpažinsiu kūrinyje temą, veiksmo vietą, pagrindinę mintį.

Mokysiuos nuosekliai atpasakoti siužetą.

Kursiu su grupe spektakliuką pagal pateiktą scenarijų.

Kursiu pasakojimą.