Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Istorija

MO nr.

1076

Gebėjimai

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

3.2. Rašyti taisyklinga ir stilinga kalba: daugeliu atvejų tinkamai taikyti išmoktas rašybos, skyrybos, gramatikos taisykles; siekti mintis formuluoti tiksliai ir aiškiai.

Žinios ir supratimas

3.1.4. Paaiškinti pasakojimo sandarą (užuomazga, veiksmo eiga, kulminacija, atomazga).

3.1.8. Skirti pasakojimą ir aprašymą.

3.1.13. Vartoti būdvardžius, dalyvius, skaitvardžius, prieveiksmius objektams apibūdinti.

3.2.1. Suprasti, kad kalbos taisyklingumas, pasirinktų žodžių tikslumas padeda skaitytojui geriau suvokti tekstą.

3.2.2. Gebėti paaiškinti, rašyti ir skirti „Turinio apimtyje“ nurodytus rašybos ir skyrybos atvejus. Paaiškinti savo padarytas klaidas.

Mokymosi uždaviniai

Mokėsiu sukurti pasakojimą apie kelionę įterpdamas meninį pilies aprašymą.