Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Istorija

MO nr.

1430

Gebėjimai

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

Žinios ir supratimas

3.1.3. Žinoti, kaip tinkamai kreiptis, kaip formuluoti prašymą vyresniam žmogui ir bendraamžiui.

3.1.6. Vartoti tiesioginius, klausiamuosius, skatinamuosius sakinius, kreipinius, įterpti į pasakojimą dialogus.

3.1.7. Vartoti sinonimus, kad būtų išvengta kartojimosi. Vartoti vaizdingus žodžius, frazeologizmus.

3.1.16. Siekiant įtikinti vartoti tinkamas mandagumo formules, liepiamosios ir tariamosios nuosakos formas, įasmeninimus, emociškai nuspalvintus žodžius.

Mokymosi uždaviniai

Mokėsiu sukurti vaizdingą pasakojimą ir įterpti dialogą.

Vartosiu mandagumo frazes.

Kurdamas pasakojimą vartosiu palyginimus.