Titulinis > Temos > Praeities tvirtovė > Žiūriu > „Jogaila prie Baltijos“

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

„Jogaila prie Baltijos“

MO nr.

1101

Gebėjimai

1.1. Nurodyti aiškiai išreikštus autoriaus tikslus (informuoti, sudominti, įtikinti). Suformuluoti klausomo teksto temą, tiesiogiai išreikštą pagrindinę mintį.

1.7. Išsakyti savo nuomonę apie gerai pažįstamus dalykus, vertinti, argumentuoti remiantis patirtimi.

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

Žinios ir supratimas

1.1.2. Skirti monologą ir dialogą.

1.7.2. Skirti teiginį ir argumentus.

2.1.1. Glaustai atpasakoti tekstą ar jo dalį, neiškreipiant esmės. Rasti nurodytą informaciją tekste.

2.1.2. Skirti teksto tikslą, temą, pagrindinę mintį.

2.1.7. Aptarti kūrinio veiksmo vietą ir laiką, veikėjus, veiksmą.

Mokymosi uždaviniai

Apibūdinsiu veikėjus.

Mokėsiu parinkti teiginiams tinkamus argumentus.

Mokysiuos suprasti istorinės temos kūrinį, jo sukūrimo tikslą, temą, pagrindinę mintį.

Mokėsiu glaustai atpasakoti kūrinio turinį.

Sukursiu istorinės asmenybės monologą.