Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Kelionė

MO nr.

2115

Gebėjimai

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.2. Skirti teksto tikslą, temą, pagrindinę mintį.

2.1.7. Aptarti kūrinio veiksmo vietą ir laiką, veikėjus, veiksmą.

2.1.8. Atpažinti tekste kalbinės raiškos priemones: sinonimus, antonimus, frazeologizmus, palyginimus, kreipinius, įasmeninimus, pakartojimus, epitetus, retorinius klausimus, ir paaiškinti jų paskirtį.

Mokymosi uždaviniai

Atpažinsiu perkeltinės reikšmės žodžius ir posakius.

Atpažinsiu frazeologizmus, epitetus, vaizdingus veiksmažodžius, palyginimus.

Apibūdinsiu veiksmo laiką ir vietą.

Suvoksiu eilėraščio temą, nuotaiką.

Mokėsiu nurodyti, kurios eilutės rimuojasi.

Suprasiu, kas lemia eilėraščio skambumą.