Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Kelionė

MO nr.

753

Gebėjimai

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai atpasakoti tekstą ar jo dalį, neiškreipiant esmės. Rasti nurodytą informaciją tekste.

2.1.2. Skirti teksto tikslą, temą, pagrindinę mintį.

2.1.5. Suprasti, kad išvadas, daromas skaitant, reikia pagrįsti.

Mokymosi uždaviniai

Mokėsiu apibūdinti veikėjus.

Atpažinsiu frazeologizmus, epitetus, vaizdingus veiksmažodžius, palyginimus.

Literatūrinę pasaką lyginsiu su liaudies pasaka.

Suprasiu esminių vertybių prasmę.