Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Komiksas

MO nr.

1380

Gebėjimai

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

3.3. Sąmoningai rašyti taikant strategijas ir žinias apie rašymo procesą. Apmąstyti rašymo veiklą ir planuoti mokymąsi.

Žinios ir supratimas

3.1.1. Suprasti, kad kalbinė raiška priklauso nuo tikslo, situacijos ir adresato.

3.1.3. Žinoti, kaip tinkamai kreiptis, kaip formuluoti prašymą vyresniam žmogui ir bendraamžiui.

3.1.5. Siejant sakinius ir pasakojimo dalis vartoti įvardžius, prieveiksmius (laiko, vietos), prielinksnines konstrukcijas, jungtukus.

3.1.6. Vartoti tiesioginius, klausiamuosius, skatinamuosius sakinius, kreipinius, įterpti į pasakojimą dialogus.

3.1.7. Vartoti sinonimus, kad būtų išvengta kartojimosi. Vartoti vaizdingus žodžius, frazeologizmus.

3.1.12. Išdėstyti detales laikantis erdvinio (pvz., viršus – apačia, kairė – dešinė, arti – toli), chronologinio principo.

3.3.3. Tinkamai parengti tekstą naudojantis tekstų rengykle.

Mokymosi uždaviniai

Kurdamas pasakojimą, vartosiu laiką nusakančius žodžius.

Kurdamas pasakojimą, vartosiu sinonimus.

Pasakosiu nuosekliai.

Sukursiu komiksą apie nuotykius negyvenamoje saloje.