Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Rašinys

MO nr.

2460

Gebėjimai

1.8. Dalyvaujant įvairaus pobūdžio pokalbiuose efektyviai klausytis, klausti, atsakyti, reikšti savo nuomonę.

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

3.3. Sąmoningai rašyti taikant strategijas ir žinias apie rašymo procesą. Apmąstyti rašymo veiklą ir planuoti mokymąsi.

Žinios ir supratimas

1.8.1. Nurodyti esmines sėkmingo bendravimo prielaidas.

3.1.12. Išdėstyti detales laikantis erdvinio (pvz., viršus – apačia, kairė – dešinė, arti – toli), chronologinio principo.

3.3.1. Suprasti, kad teksto rašymas yra procesas. Nurodyti rašymo proceso etapus.

3.3.3. Tinkamai parengti tekstą naudojantis tekstų rengykle.

Mokymosi uždaviniai

Pasakosiu apie planavimo procesą nuosekliai, laikydamasis chronologinio principo.

Planuosiu rašinius.

Sukursiu gimtadienio šventės scenarijų.